Amdanom Ni

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw'r enw sydd wedi cael ei roi ar raglen sy'n cael ei chyllido'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) drwy Lywodraeth Cymru. Mae'n gweithredu ledled Cymru. Ei nod yw cefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac mae ar gyfer myfyrwyr ifanc sydd wedi wynebu rhwystrau wrth sicrhau addysg uwch neu brofiad gwaith ac sy'n wynebu'r risg fwyaf o beidio â sicrhau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant wrth adael eu cwrs addysg uwch. Mae'r rhaglen yn cael ei chyllido o 1 Ebrill 2016 tan 31 Hydref 2022.

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a phrifysgolion Cymru (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam). Rheolir y rhaglen gan CCAUC sydd hefyd yn gweithredu fel y noddwr arweiniol. Cyflwynir y rhaglen gan y prifysgolion yng Nghymru sydd hefyd yn gyd noddwyr y rhaglen. Mae CCAUC a'r prifysgolion yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y rhaglen a darperir rhywfaint o gyllid cyfatebol pellach gan gyflogwyr sy'n cymryd rhan yn y rhaglen, gyda mwyafrif y cyllid yn dod o CGE.

I gael rhagor o wybodaeth am CCAUC, ewch i'w wefan yn www.hefcw.ac.uk neu e-bost info@hefcw.ac.uk.