Gwasanaethau GO Wales i Fyfyrwyr a Graddedigion

Gwybodaeth bwysig am GO Wales

Yn ôl y disgwyl, bydd prosiect cyfredol GO Wales yn dod i ben ar ddiwedd 2014. Rydym yn gobeithio cyflwyno cais am gymorth ariannol strwythurol Ewropeaidd er mwyn ariannu prosiect GO Wales eto yn 2015 a byddwn yn rhyddhau mwy o wybodaeth pan fydd modd gwneud.