Cysylltu â Ni

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n astudio cwrs addysg uwch mewn prifysgol yng Nghymru, cysylltwch â'ch prifysgol am fwy o wybodaeth am y rhaglen yma.

Os ydych chi'n gyflogwr ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi'r rhaglen drwy gynnal profiad gwaith neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â'r tîm Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn eich prifysgol leol. Mae rhestr o brifysgolion a chyfeiriadau e-bost cyswllt ar gael yma.

Os oes gennych chi ymholiad mwy cyffredinol am y rhaglen, cysylltwch â thîm rheoli'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yng Nghyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar e-bost atwe@hefcw.ac.uk.