Ymrwymiad i'r Gymraeg

Wrth weithredu GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith, byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gwbl gyfartal. Rydym wedi ymrwymo i gynnig y gwasanaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg i fyfyrwyr ac i gyflogwyr.

Mae holl bartneriaid y Rhaglen yn cynnig y gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys holl ddeunydd cyhoeddusrwydd y Rhaglen, y dogfennau cofrestru a'r systemau. Os bydd myfyriwr yn gwneud cais am hynny, gwneir pob ymdrech i sicrhau ei fod yn cael cynnig cynghorydd sy'n siarad Cymraeg. Os gofynnir, byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod myfyrwyr yn cael hyd i brofiad gwaith mewn rôl ble gallant ddefnyddio'r Gymraeg neu gyda sefydliad sy'n cynnal rhywfaint o'i fusnes, neu ei fusnes i gyd, yn y Gymraeg. Os yw cyflogwr yn dymuno ymwneud â'r Rhaglen yn y Gymraeg, byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod hyn yn bosib.

Mae'r dyletswyddau sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg sy'n berthnasol i CCAUC yn berthnasol yn yr un modd i GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith.