Hygyrchedd

Fel Buddiolwr Arweiniol Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith, mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth hygyrch i bob defnyddiwr, gan gynnwys pobl sydd â nam corfforol neu synhwyraidd. Mae CCAUC yn gweithio tuag at wella safonau hygyrchedd a defnyddioldeb gwefan GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os ydych chi'n cael trafferth mynd i mewn i rannau o'r wefan, cysylltwch â atwe@hefcw.ac.uk.

Cydymffurfio â safonau

Ein nod ni yw cydymffurfio â chanllawiau blaenoriaethau 1 a 2 Menter Hygyrchedd Gwe (WAI) Consortiwm y We Fyd Eang (W3C).

Newid maint y testun

Mae posib newid maint y testun ar y wefan hon yn unol ag anghenion pob defnyddiwr. Mae posib newid maint y testun gan ddefnyddio bar adnoddau'r porwr neu ar Windows drwy ddal yr allwedd Control i lawr a phwyso'r allwedd + neu -.

Cynnwys allanol

Ar y wefan hon mae dolenni at wefannau allanol. Ni all CCAUC warantu cydymffurfiaeth â safonau ar gyfer y gwefannau allanol hyn.